Convocatòria d'ajuts a l'estudi d'ensenyament superior (curs 2023-2024)

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ DE CONTACTE

1.1. Organització responsable

Govern d'Andorra

Carrer Prat de la Creu, 62-64

AD500 - Andorra la Vella

1.2. Persona de contacte

Per a qualsevol consulta, dirigiu-vos a:

Servei de tràmits

Telèfon 150

Carrer Prat de la Creu, 62-64

AD500 - Andorra la Vella

2. OBLIGACIONS DE L’ADMINISTRACIÓ

El tractament de les dades personals es regirà pel que disposa la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

L’Administració ha d’adoptar totes les mesures que cregui oportunes per assegurar la màxima disponibilitat del servei, però no és responsable de cap altra causa aliena al seu control raonable que pugui inutilitzar o bloquejar transitòriament o definitivament les instal·lacions tècniques, les línies telefòniques o les xarxes de comunicació i de tractament.

3. DISPOSICIONS FINALS

Per a tots els dubtes i les qüestions a què pugui donar lloc la interpretació, l’aplicació o l’execució d’aquestes condicions i les operacions que es derivin de l’ús d’aquest servei, les parts se sotmeten formalment i expressament a les lleis i a les altres disposicions normatives vigents al Principal d’Andorra i a la jurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans.